In the period of May 26th-30th 2012, the delegation of eight members from Zavidovići visited the partner city of Alba, Italy. Members of the delegation were representatives of ADL  Zavidovići, „Sigurno Mjesto“ Association, JU „City Kindergarten“ Zavidovići and the Youth Organisation „Ceker“, and the purpose of the visit was to evaluate the success of partner projects, and to agree on the plans for the future.
The biggest number of activities were connected to the „Sigurno Mjesto“ Association, namely the implementation of the project „A safe place for domestic violence victims – monitoring to independence and developement of local resources“, as well as the future activities of the Association.
Besides that, the representatives of the kindergarten met with coleagues from pre-school institutions  of Alba, and on this occasion they exchanged experiences connected to working with children, and the cooperation of educators with parents. There was also a focus group organised for the employees of kindergartens form Alba and Zavidovići, with a goal of gathering information and comparing experiences.
The representatives of „Ceker“, together with their associates from Italy, focused on the organisation of this year’s „Strani Vari“ event, as a part of the implementation of „Strani Vari – summer recreational centers for children“ project, that will traditionaly be held in Zavidovići this year.
All the delegation members agree that the visit to Italy was very productive, and thanks to their friends and associates from Italy, also very pleasant.

Delegacija iz Zavidovića posjetila partnerski grad Alba (Italija)

U periodu od 26. do 30. maja 2012.godine, osmočlana delegacija iz Zavidovića, sastavljena od predstavnica Ambasade Lokalne Demokratije, Udruženja „Sigurno Mjesto“, JU „Gradski dječiji vrtić“ i Centra za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj „Ceker“, bila je u posjeti partnerskom radu Alba iz Italije sa ciljem evaluiranja dosadašnjeg uspjeha u zajedničkim projektima, i usaglašavanja planova za budućnost.
Najviše aktivnosti se odnosilo na Udruženje „Sigurno Mjesto“, a vezano za implementaciju projekta  „Sigurno mjesto za žrtve porodičnog nasilja: praćenje do samostalnosti i razvoj lokalnih resursa“, kao i vezano za buduće aktivnosti Udruženja.
Pored toga, predstavnice Gradskog dječijeg vrtića susrele su se sa kolegicama iz predškolskih ustanova Albe, te su ovom prilikom razmjenile iskustva vezana za rad sa djecom i saradnju odgajatelja sa roditeljima. Također je za uposlenice vrtića iz Zavidovića i Albe upriličena fokus grupa sa ciljem prikupljanja informacija i usporedbe iskustava.
Predstavnice „Cekera“ su se sa saradnicima iz Italije fokusirale na organizaciju ovogodišnje manifestacije ‘Strani Vari’, u sklopu implementacije projekta  ”Strani Vari – Ljetni rekreativni centri za djecu”, koji će se i ove godine tradicionalno održati u Zavidovićima.
Sve članice delegacije su jedinstvene u zaključku da je posjeta Italiji bila zaista produktivna, a zahvaljujući prijateljima i saradnicima iz Albe, i veoma ugodna.