„STRANI – VARI“, summer recreational centers for children from 1st to 5th grade of elementary school, will be held traditionaly in the elementary schools of Zavidovići again this summer.
This year „STRANI – VARI“ will be held in the period from July 23rd to August 3rd 2012 in two city elementary schools, and also the schools in Brezik, Hajderovići, Gostović and Kovači. The activities with children will be organised as games and workshops. The participation of children in the summer recreational centers is free of charge.
The project will be held by educators from Bosnia and Herzegovina, Italy an Turkey. Specialy educated animators will take part in the activities again this year. The children in the summer school will be lead by pedagogues, professors and teachers.
The implementation of this project is enabled by Italian organisations through the ADL Zavidovici, and Ceker Association.
The summer recreational center „STRANI – VARI“ has the aim to educate children to have better relation with themselves and the environment, to develop their social skills and have fun during the summer.
 

„STRANI – VARI“ PONOVO U ZAVIDOVIĆIMA

„STRANI-VARI“, ljetni rekreativni centri za djecu od I do V razreda osnovne škole, bit će održani u osnovnim školama Zavidovića, u skladu sa tradicijom, i ovoga ljeta.  
Ove godine „STRANI-VARI“ će se održavati u periodu od 23. jula do 03. avgusta 2012. godine u dvije gradske osnovne škole, kao i u školama Brezik, Hajderovići, Gostović i Kovači, a  rad sa djecom biće organizovan putem igara i radionica. Učešće djece u ljetnim rekreativnim centrima je besplatno.                     
Projekt će voditi edukatori iz Bosne i Hercegovine, Italije i Turske. I ove godine u aktivnostima učestvuju i stručno edukovani animatori za rad sa djecom. Djecu će kroz ljetnu školu voditi pedagozi, profesori i učitelji.
Realizaciju ovog projekta omogućile su organizacije iz Italije preko Ambasade lokalne demokratije Zavidovići i udruženje Centar za edukaciju, kulturu i kreativni razvoj – Ceker.
Ljetni rekreativni centar za djecu „STRANI-VARI“ je osmišljen tako da bi se djeca bolje odnosila prema sebi i okolini, da bi razvijali osjećaj za društvo i dobro se zabavili tokom ljeta.