„STRANI – VARI“,  already traditional summer recreational centers for children from 1st to 5th grade of elementary school, started work on Monday, July 23rd, in the schools in Zavidovici Municipality.
This year „STRANI – VARI“  is being held in the period from July 23rd to August 3rd 2012 in two city elementary schools, and also the schools in Poljice, Hajderovići, Gostović and Kovači, and the activities with children are organised as games and workshops. The organisors are satisfied with this year’s response of the children who are taking part in the activities.
The project is held by educators from Bosnia and Herzegovina, Italy an Turkey,  and this year  specialy educated animators will take part in the activities again. They have once more designed an original and creative programe so the children can learn and gain new experiences through games.  The summer recreational center „STRANI – VARI“ has the aim to educate children to have better relation with themselves and the environment, to develop their social skills and have fun during the summer.
The implementation of this project is enabled by Italian organisations through the ADL Zavidovici, and Ceker Association.

 „STRANI – VARI“ LJETNI REKREATIVNI CENTRI POČELI SA RADOM

„STRANI-VARI“, već tradicionalni ljetni rekreativni centri za djecu od I do V razreda osnovne škole, počeli su sa radom u ponedjeljak, 23.07., u školama na području općine Zavidovići. 
Ove godine „STRANI-VARI“ se održavaju u periodu od 23. jula do 03. avgusta 2012. godine u dvije gradske osnovne škole, kao i u školama Poljice, Hajderovići, Gostović i Kovači, a  rad sa djecom je organizovan putem igara i radionica. Organizatori su zadovoljni ovogodišnjim odazivom djece koja će u naredne dvije sedmice učestvovati u aktivnostima projekta.
Projekt  vode  edukatori iz Bosne i Hercegovine, Italije i Turske, a i ove godine u aktivnostima učestvuju i stručno edukovani animatori za rad sa djecom, koji su ponovo osmislili originalan i kreativan program kako bi djeca kroz igru učila i sticala nova iskustva.  Ljetni rekreativni centar za djecu „STRANI-VARI“ je osmišljen tako da bi se djeca bolje odnosila prema sebi i okolini, da bi razvijali osjećaj za društvo i dobro se zabavili tokom ljeta.
Realizaciju ovog projekta omogućavaju  su organizacije iz Italije preko Ambasade lokalne demokratije Zavidovići i udruženje Centar za edukaciju, kulturu i kreativni razvoj – Ceker.

Rispondi