The repair works on “Dom Kulture” in Local Community Kovaci, Municipality of Zavidovici, that were started in 2010, are contunued this summer.
This activity represents the implementation of the agreement signed between Local Democracy Embassy Zavidovići and Local community Kovači on 15.05.2012, about the donation of funds needed for reconstruction of “Dom Kulture” building in Kovači.
Actually, in 2008 Province Cremona and Municipality Zavidovići made a research “Analysis of needs and social problems in the Zavidovići area” and they identified Local Community Kovači as beneficiary of this action. In 2010 for internal and external works on this reconstruction 13.000 KM was invested, and the agreement from May this year represents the continuation of repair works on the building of “Dom Kulture” Kovači.
Value of donation which the Local community Kovači is got  from “Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la pace di Cremona” trough LDA Zavidovići is 7.000 €, and the fund are being spent on the reconstruction of the roof and completion of the tray in front of “Dom Kulture” in Kovači.
One part of the roof reconstruction is already finished, and the concrete works on the pavement in front of the building is planned for the next period, so this phase of repairs should be done until the end of  summer 2012.
Reconstruction of the building is very important for the local community because of its purpose to be an open public space for everyone without any differences.
 

U toku sanacija Doma kulture Mjesne zajednice Kovači (Općina Zavidovići)

Radovi na sanaciji Doma kulture u Mjesnoj zajednici Kovači, općina Zavidovići, koji su započeti 2010. godine,  nastavljeni su ovog ljeta.
Ova aktivnost predstavlja implementaciju sporazuma između Asocijacije „Ambasada Lokalne Demokratije“ Zavidovići i Mjesne zajednice Kovači, koji je potpisan 15.05.2012. godine, a odnosi se na donaciju sredstava potrebnih za nastavak sanacionih radova na Domu Kulture u Kovačima.
Inače, još 2008. godine provincija Cremona i Općina Zavidovići su kroz istraživanje „Analize potreba i socijalne problematike na području Zavidovića“ identifikovali Mjesnu zajednicu Kovači kao korisnika ove akcije. Za unutrašnje i vanjske radove rekonstrukcije je 2010. godine uloženo 13.000 KM, a sporazum potpisan u maju ove godine predstavlja osnovu za nastavak radova na sanaciji Doma Kulture u Kovačima.
Vrijednost donacije koju je Mjesna zajednica Kovači dobila od Provincijalnog tijela lokalnih vlasti za mir iz Cremone preko ALD-a Zavidovići je 7.000 € i ta su sredstva usmjerena na financijsko pokrivanje radova rekonstrukcije krova i kompletiranje uređenja platoa ispred Doma Kulture u Kovačima.
Dio radova na rekonstrukciji krova već je završen, a u sljedećem periodu se očekuju radovi betoniranja i uređenja platoa ispred Doma kulture, i završavanje predviđenih aktivnosti, tako da bi ova faza sanacije objekta bi trebala biti gotova do kraja ljeta 2012.godine.
Ova akcija je od velikog značaja za Mjesnu zajednicu jer namjena tog objekta je da bude javni centar otvoren lokalnom građanstvu bez ikakvih razlika.

Rispondi