The LDA Zavidovici, with partners: Municipality of Zavidovici, JKP „Radnik“ Zavidovici (BiH) and Municipality of Alba, ERICA Alba, Cetamb Brescia (Italy), started the project of enlargement of the separate waste collection system in the urban area of Zavidovici.
The donors for this project are Region Piedmont and Municipality of Alba, and the main purpose is to increase cooperation between Italian and Bosnian stakeholders in the field of waste management.
Some of the activities include realisation of a pilot action on recycling, implementation of an ecological area for the separation of recyclable materials, study visit to Italy wide educational program in the schools and an informative campaign, exchange of best practices between the municipalities of Alba and Zavidovici, and socio-economic analysis of informal waste collection by Roma population in Zavidovici.
Surely the most visible activity is the weekly gathering of recyclable waste, which is still just a pilot project focused on a range of some 300 households and 1000 inhabitants. The waste is being gathered, separated, and then sold to recycling companies , which ensures the project sustainability.
The most important results of the project actions include raised awareness on waste management among public and private subjects, reinforced level of competences of administrators and technicians from Zavidovici Municipality, and initiated separation of recyclable materials in cooperation with local Roma community and schools.
 

Proširenje sistema selektivnog prikupljanja otpada u urbanom području Zavidovića

ALD Zavidovići, sa partnerima: Općina Zavidovići, JKP “Radnik” Zavidovići (BiH) i Općina Alba, ERICA Alba, Cetamb Brescia (Italija), započeo je projekt proširenja sistem selektivnog prikupljanja otpada u urbanom području Zavidovića.
Donatori za ovaj projekt su regija Pijemont i Općina Alba iz Italije, a glavni cilj jepovećati suradnju između talijanskih i bosanskih subjekata u području upravljanja otpadom.
Neke od aktivnosti uključuju realizaciju pilot aktivnosti recikliranja, uspostavljanje ekološkog područja za odvajanje materijala za recikliranje, studijska posjeta Italiji,  širok obrazovni program u školama i informativna kampanja, razmjena dobrih praksi između općina Alba i Zavidovici, i socio-ekonomska analiza neformalnog skupljanja otpada od strane romske populacije u Zavidovićima.
Sigurno  najvidljivija djelatnost ovog projekta je sedmično  prikupljanje otpada za reciklažu, koji je još uvijek samo pilot projekt usmjeren na područje od nekih 300 domaćinstava i 1000 stanovnika. Otpad se prikuplja, razdvaja, a zatim prodaje firmama  za recikliranje ,čime se osigurava održivost projekta.
Najvažniji rezultati akcija  projekta  uključuju razvijenu svijest o gospodarenju otpadom među javnim i privatnim subjektima, ojačanu razina kompetencija administratora i tehničara iz Zavidovića, te pokrenuto odvajanje materijala za recikliranje u suradnji s lokalnom romskom zajednicom i školama.

Rispondi