An agreement between the LDA Zavidovići and Association “Sigurno mjesto” Zavidovići, which refers to the continuation of cooperation related to the prevention of domestic violence and protection of victims of violence was signed on September  1st 2012.
The new project is conceived as a continuation of previous initiatives to support victims of domestic violence, and will last four months. The basic goals that are outlined in the project are, first, the implementation of prevention and sensibilisation activities, extending them to rural areas, strengthening of the Association, which has grown from a local network for the prevention of domestic violence and the provision of direct services to support victims, also, continued training of local subjects on specific forms of assistance to victims, promotion of local protocol on the procedure in cases of domestic violence and exchange of experiences between the Italian and Bosnian entities.
In addition to activities that are directly related to the phenomenon of domestic violence, the new project also envisages an entirely new activity – educational workshops for pregnant women – which will certainly be an interesting novelty and attract the attention of the local community. In its future work, the Association will also deal with extremely topical issue of peer violence, or bullying. A very important area of work for the Association remains the economic empowerment of women, which will in this period be realized through section of handwork and cooking section.
Financial resources for the implementation of the project are ensured by the Municipality of Alba (Italy), through the LDA Zavidovici, in the total amount of 2.959,00 €.
 

Sigurno mjesto za žrtve nasilja u porodici – praćenje ka samostalnosti i razvoj lokalnih resursa

Dana 01.09.2012. godine potpisan je sporazum o saradnji između ALD Zavidovići i UG „Sigurno mjesto“ Zavidovići, koji se odnosi na nastavak saradnje vezane za prevenciju nasilja u porodici i zaštitu prava žrtava nasilja.
Novi projekat zamišljen je kao nastavak prethodnih inicijativa za podršku žrtvama nasilja u porodici, i trajat će četiri mjeseca. Osnovni ciljevi koji su u projektu zacrtani su, kao prvo, provođenje aktivnosti senzibilizacije i prevencije, proširujući ih na ruralna područja, osnaživanje rada udruženja, koje je izraslo iz lokalne mreže za prevenciju nasilja u porodici i pružanje direktnih servisa za podršku žrtvama, zatim nastavak edukacije lokalnih subjekata o konkretnim oblicima pomoći žrtvama, promovisanje lokalnog protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici te poticanje razmjene iskustava izmedju talijanskih i bosanskih subjekata.
Pored aktivnosti koje su direktno vezane za fenomen nasilja u porodici, novi projekat predviđa i jednu potpuno novu aktivnost – edukativne radionice za trudnice – što će zasigurno biti zanimljiva novost i privući pozornost u lokalnoj zajednici. U svom budućem radu udruženje će se baviti i izuzetno aktuelnom problematikom međuvršnjačkog nasilja. Veoma značajan segment rada udruženja i dalje ostaje ekonomsko osnaživanje žena, što će se u ovom periodu ostvarivati putem sekcije ručnih radova i kuharske sekcije.
Finansijska sredstva za implementaciju projekta je, posredstvom ALD Zavidovići, osigurala općina Alba (Italija), a u ukupnom iznosu od 2.959,00 €.

Rispondi