Guided by the interpretation of violence among children by Allan Beane (2007) in his book “Classroom without violence” where he states that “there is no special reason to become a child abuser, but various factors in its environment lead to the development of violent behavior“,  Association “Sigurno mjesto – Safe place” Zavidovići implemented the production and distribution of brochures on peer violence. This activity was part of the  project  “Violence in the family-our common responsibility”, and it aimed primarily to strengthen preventive actions by students, teachers and parents in relation to this issue. In the process of choosing contents and writing, particular care was taken that brochure is acceptable to teachers, students and their parents, in order for it to provide a quality preparation for educational classes.
Unfortunately, statistics gives devastating information regarding bullying: one in four children are exposed to violence, every seven minutes a child in school is being exposed to violence, 15% of students are involved in violence – either as victims, or they are bullies, in only 4% of cases there are attempts to prevent this violence by and adult, in 11% of cases an accomplice tries to prevent the violence, and in 85% of cases the child – the victim does not get help from anyone.
Complete brochure includes a lot of areas related to the identification, prevention and fighting against this kind of violence – violence in schools, the differences between boys and girls,  the profile of the typical offender and the typical victims of violence, the risk factors that lead to the formation of violent personality, and prevention and monitoring of bullying.
The brochure was published with the financial support of Zavidovici Municipality and LDA Zavidovici, and it is going to be distributed to all primary and secondary schools, as well as among other subjects of interest. It can be downloaded here.

UG „Sigurno mjesto“ objavilo brošuru na temu vršnjačkog nasilja

Vođeno tumačenjem nasilja među djecom autora Allana Beana (2007) koji u svojoj knjizi „Učionica bez nasilništva“ navodi da „ne postoji ni jedan poseban razlog zbog kojeg bi neko dijete postalo nasilnik, već razni faktori iz njegove sredine dovode do razvoja nasilničkog ponašanja“, Udruženje „Sigurno mjesto“ Zavidovići u okviru projekta „Nasilje u porodici-naša zajednička odgovornost“ pristupilo je izradi i distribuciji brošure na temu „Vršnjačko nasilje“ kojom se prije svega  željelo osnažiti preventivno djelovanje od strane učenika, nastavnika i roditelja u odnosu na ovaj problem. Izborom sadržaja i načina pisanja rada naročito se vodilo računa da brošura bude prihvatljiva nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima, te da posebno mjesto zauzme pripremi odjeljenskih časova.
Nažalost, statistika iznosi poražavajuće podatke koje se tiču vršnjačkog nasilja: svako četvrto dijete je izloženo nasilju, svake sedme minute jedno dijete u školi bude izloženo nasilju, 15% učenika je uključeno u nasilje – bilo da su žrtve, bilo da su nasilnici, samo u 4% slučajeva nasilje pokuša spriječiti odrasla osoba, u 11% slučajeva pokuša ga spriječiti saučenik; čak u 85% slučajeva djetetu – žrtvi nasilja ne pomogne niko.
Kompletna brošura obuhvatila je mnogo oblasti vezanih za prepoznavanje, prevenciju i borbu protiv nasilja ove vrste – nasilje u školi, razlike između dječaka i djevojčica, profil tipičnog nasilnika te profil ltipične žrtve nasilja, rizične faktore koji dovode do formiranja nasilničke ličnosti, te program prevencije i monitoringa nasilničkog ponašanja.
Brošura je štampana uz finansijsku podršku Općine Zavidovići i ALD Zavidovići, a planirano je da u narednom periodu bude distribuirana u svim osnovnim i srednjim školama, kao i među ostalim zainteresovanim subjektima. Brošura se može preuzeti ovdje.

Rispondi