In the period from 01-04.11.2012, the Association „Sigurno mjesto“  Zavidovići received the visit of a delegation composed of representatives of partner organizations from Italy. The visit was marked by a series of working meetings, and also pleasant socializing with the guests of the Association, as well as partners from the LDA Zavidovici.
The purpose of the visit was, among other, to analyze the previous work and the progress of the Association, but also to discuss the current project and future activities designed to strengthen the Association.
The Municipality of Alba (Italy),  through LDA Zavidovici, provides funds for the implementation of the project “Safe place for victims of domestic violence – monitoring to independence and strengthening of local resources”,  which is a continuation of cooperation related to the prevention of domestic violence and protection of victims of violence, but also aims to expand the activities of the Association.
The basic goals that are outlined in the project are, first, the implementation of prevention and sensibilisation activities, extending them to rural areas, strengthening of the Association, which has grown from a local network for the prevention of domestic violence and the provision of direct services to support victims, also, continued training of local subjects on specific forms of assistance to victims, promotion of local protocol on the procedure in cases of domestic violence and exchange of experiences between the Italian and Bosnian entities.
In addition to activities that are directly related to the phenomenon of domestic violence, the new project also envisages an entirely new activity – educational workshops for pregnant women – which will certainly be an interesting novelty and attract the attention of the local community. In its future work, the Association will also deal with extremely topical issue of peer violence, or bullying. A very important area of work for the Association remains the economic empowerment of women, which will in this period be realized through section of handwork and cooking section.
The possibility of visits like this one, during which the members of the Association exchange knowledge and experiences with the guests from Italy, who have been working on similar projects for many years, is of great importance for the implementation of these activities.
 

UDRUŽENJE „SIGURNO MJESTO“ POSJETILI PARTNERI IZ ITALIJE

U periodu od 01.11. do 04.11.2012., UG „Sigurno mjesto“ Zavidovići je primilo u posjet delegaciju sastavljenu od predstavnica partnera udruženja iz Italije. Ova posjeta je obilježena nizom radnih sastanaka, ali i ugodnim druženjem članica udruženja sa gostima, kao i partnerima iz ALD Zavidovići.
Svrha posjete bilo je između ostalog da se analizira dosadašnji rad i napredak udruženja, ali i da se razgovara o tekućem projektu i budućim aktivnostima na osnaživanju udruženja.
Općina Alba (Italija) je posredstvom ALD Zavidovići osigurala sredstva za implementaciju projekta „Sigurno mjesto za žrtve nasilja u porodici – praćenje do samostalnosti i jačanje lokalnih resursa“,  koji predstavlja nastavak saradnje vezane za prevenciju nasilja u porodici i zaštitu prava žrtava nasilja, ali podrazumjeva i proširenje aktivnosti udruženja.
Osnovni ciljevi koji su u projektu zacrtani su, kao prvo, provođenje aktivnosti senzibilizacije i prevencije, proširujući ih na ruralna područja, osnaživanje rada udruženja, koje je izraslo iz lokalne mreže za prevenciju nasilja u porodici i pružanje direktnih servisa za podršku žrtvama, zatim nastavak edukacije lokalnih subjekata o konkretnim oblicima pomoći žrtvama, promovisanje lokalnog protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici te poticanje razmjene iskustava izmedju talijanskih i bosanskih subjekata.
Pored aktivnosti koje su direktno vezane za fenomen nasilja u porodici, novi projekat predviđa i jednu potpuno novu aktivnost – edukativne radionice za trudnice – što će zasigurno biti zanimljiva novost i privući pozornost u lokalnoj zajednici. U svom budućem radu udruženje će se baviti i izuzetno aktuelnom problematikom međuvršnjačkog nasilja. Veoma značajan segment rada udruženja i dalje ostaje ekonomsko osnaživanje žena, što će se u ovom periodu ostvarivati putem sekcije ručnih radova i kuharske sekcije.
Za implementaciju svih navedenih aktivnosti je od velikog značaja mogućnost da tokom ovakvih posjeta  članice udruženja razmjene znanja i iskustva sa gošćama iz Italije, koje na ovakvim i sličnim projektima rade već dugi niz godina.

Rispondi