ALD Zavidovići organized a training on the topic “EU integration – the prejudices and myths” within the project “The European and Our Affairs“ on January 25th 2013, in the conference room of the Municipal Council Žepče. The project is implemented by the Association of Local Democracy Agencies (ALDA), in cooperation with the LDA Zavidovici in Zenica region and local communities Zavidovići and Žepče. The goal of the project activities is to increase awareness about the EU enlargement and pre-accession aid, with special emphasis on the role of local governments and civil society in the reform process. The project is funded by the European Union, with the funds provided under the IPA 2011 “Information and Communication”.
This training is one of the education activities envisaged by the project, and is especially adapted for representatives of media.
Training was held by Sandra Memišević, a representative of the Directorate for European Integration BiH, and was attended by journalists from local media and correspondents from Zavidovići, Žepče and Maglaj.
The goal of this project activity is to emphasize the importance of media coverage in creating a positive atmosphere in public, particularly in relation to the process of EU integration. Through an interesting presentation of the integration process so far, and its political, economic and social components, attendees received a lot of new information and expanded their knowledge about the European Union. It was followed by a discussion in which the participants have had the opportunity to express their views, opinions and dilemmas, but also ask questions to which Ms Memišević readily answered.
A general conclusion from the discussion is that journalists have to be more informed about the integration process and know the basic facts about the EU, in order to better fulfill their mission of objective and accurate informing of the public. All of the present expressed satisfaction and hope that there will be even more similar activities in the future.
 
This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

TRENING ZA PREDSTAVNIKE LOKALNIH MEDIJA ODRŽAN U ŽEPČU

ALD Zavidovići je 25.  januara 2013. godine u sali Općinskog vijeća Žepče organizovala trening na temu „EU integracije – predrasude i mitovi“ u okviru projekta „Evropska i naša posla“. Projekat provodi Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), u saradnji sa ALD Zavidovići ,u regiji Zenica i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče. Cilj projektnih aktivnosti je da se poveća svijest građana o proširenju EU i predpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u reformskim procesima. Projekt  je finansiran od strane Evropske unije, sredstvima obezbijeđenim iz programa IPA 2011 „Informisanje i komunikacija“.
Ovaj trening je jedna od aktivnosti  edukacije predviđenih projektom, i posebno je prilagođen osobama koje se bave medijskim izvještavanjem.
Trening  je vodila Sandra Memišević, predstavnica Direkcije za evropske integracije BiH, a prisustvovali su joj novinari iz lokalnih medija i dopisnici iz Zavidovića, Žepča i Maglaja.
Cilj ove aktivnosti projekta je ukazivanje na važnost medijskog izvještavanja u stvaranju pozitivne atmosfere u javnosti, posebno vezano za proces EU integracija. Kroz zanimljivu prezentaciju dosadašnjeg toka procesa integrisanja, i njegovih političkih, ekonomskih i socijalnih komponenti, prisutni su dobili mnogo novih informacija i proširili svoje znanje o Evropskoj uniji. Uslijedila je diskusija u kojoj su učesnici imali priliku izraziti svoje stavove, mišljenja i dileme, ali i postaviti pitanja na koja je gospođica Memišević spremno odgovarala.
Opći zaključak diskusije je da se novinari moraju što više informisati o procesu integracije i poznavati osnovne činjenice o EU, kako bi mogli na što bolji način ispunjavati svoj zadatak objektivnog i tačnog informisanja javnosti. Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo i nadu da će sličnih aktivnosti biti još više u budućnosti.
 
Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”
 
 
 

Rispondi