The training titled „Partnership building for EU integrations – project cycle management“, within the project „The European and Our Affairs“, was held on January 24th 2013 in the Municipality Hall Žepče.
This training represented the continuation of the one held in Zavidovići on December 12th 2012, and it is the second in line of trainings for capacity bulding of CSO’s that are foreseen in the project „The European and Our Affairs“, which is financed by the EU, from IPA 2011 „Information and communication“ programme.
The training was attended by 20 representatives of NGO’s and public institutions from Žepče and Zavidovići, and it was held by Stanka Parać from Subotica.
The people present expressed their satisfaction with the fact that they were given the opportunity to know more about the basics of Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), writing of project proposals, and the whole process of applying to the European Union calls for project proposals.
Project “The European and our Affairs” is implemented by the Association of Local Democracy Agencies (ALDA), in cooperation with the LDA Zavidovici, in Zenica region and local communities Zavidovici and Zepce. The goal of the project activities is to increase awareness about the EU enlargement and pre-accession aid, with special emphasis on the role of local governments and civil society in the reform process. Our activities include strengthening of local capacity, public promotion, and knowledge exchange involving various aspects of local society.  Priority target groups are local governments, businesses, nongovernmental organizations, local media and youth. The proposed activities and included knowledge exchange will serve as a learning opportunity for stakeholders, but also as a way to dispel the myths and stereotypes related to EU integration.

This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

„Izgradnja partnerstva za EU integracije“ – training seminar u Žepču

Trening na temu „Izgradnja partnerstva za EU integracije – upravljanje projektnim ciklusom“, u okviru projekta „Evropska i naša posla“, održan je 24.  januara 2013. godine, u sali Općinskog vijeća Žepče.
Ovaj trening predstavljao je nastavak treninga održanog  12.decembra 2012.  u Zavidovićima, i drugi je u nizu treninga za jačanje kapaciteta civilnog društva predviđenih projektom  „Evropska i naša posla“, koji je finansiran od strane Evropske unije, sredstvima obezbijeđenim iz programa IPA 2011 „Informisanje i komunikacija“.
Treningu je prisustvovalo 20 predstavnika nevladinih organizacija i javnih ustanova iz Žepča i Zavidovića, a vodila ga je trenerica Stanka Parać iz Subotice.
Prisutni su izrazili zadovoljstvo što im je pružena prilika da saznaju nešto o osnovama Instrumenta za predpistupnu pomoć (IPA), sastavljanju projektnih prijedloga i cijelom procesu apliciranja na pozive za projekte koje finansira Evropska unija.
Projekat „Evropska i naša posla“ provodi Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), u saradnji sa LDA Zavidovići ,u regiji Zenica i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče. Cilj projektnih aktivnosti je da se poveća svijest građana o proširenju EU i predpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u reformskim procesima. Naše aktivnosti uključuju jačanje lokalnih kapaciteta, javnu promociju, razmjene znanja koje uključuju razne aspekte lokalnog društva, a među prioritetnim ciljnim grupama su lokalne vlasti, poslovni sektor, nevladine organizacije, lokalni mediji i mladi. Predloženi sadržaji i uključena znanja poslužit će kao prilika za učenje uključenim subjektima, ali i kao način razbijanja mitova i stereotipa vezanih za EU integraciju.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”
 
 
 

Rispondi