“The EU Quiz” is an activity of the project “European and Our Affairs” and a competition for high school students from the expertise in the European Union (EU) and the European integration process.
Project “The European and our Affairs” is implemented by the Association of Local Democracy Agencies (ALDA), in cooperation with the LDA Zavidovici, in Zenica region and local communities Zavidovici and Zepce. The goal of the project activities is to increase awareness about the EU enlargement and pre-accession aid, with special emphasis on the role of local governments and civil society in the reform process. Our activities include strengthening of local capacity, public promotion, and knowledge exchange involving various aspects of local society.
Quiz includes verification of knowledge relevant to the EU, knowing the history of European integration, EU institutions, as well as knowledge of basic geographic and historical facts related to the member states of the European Union and relations between Bosnia and Herzegovina and the EU.
The aim of the quiz is to encourage young people to research the facts related to the process of European integration and connectivity of BiH with the European Union, and for the better understanding of the needs of  accession of BiH into the European Union.
This project included three high schools, two of high schools are from Zavidovici and one high school from Žepče. Quiz will be conducted in two phases. The first phase has already been held in these three schools, on February 26th and 27th 2013.  Fifteen most successful students from all three schools will enter the final round of the competition.
The final round of the quiz will be held at the end of March 2013, as a part of the finalevent of “The European and Our Affairs” project. Three students winners of the second phase of competition will win valuable prizes.The first phase of the quiz was very succesful, and the LDA Zavidovici is thanking the schools which are part of the project for their cooperation and help in the implementation.

This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
 

EU KVIZ – TAKMIČENJE U ZNANJU O EVROPSKOJ UNIJI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

EU Kviz je aktivnost projekta “Europska i naša posla”, i predstavlja takmičenje učenika srednjih škola iz znanja vezanog za Europsku uniji (EU) i proces europskih integracija.
Projekt „Europska i naša posla“ provodi Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), u saradnji sa LDA Zavidovići, u regiji Zenica i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče. Cilj projektnih aktivnosti je da se poveća svijest građana o proširenju EU i predpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u reformskim procesima. Naše aktivnosti uključuju jačanje lokalnih kapaciteta, javnu promociju i razmjene znanja koje uključuju razne aspekte lokalnog društva.
Kviz znanja obuhvata provjeru znanja vezanog za EU, poznavanja historije europskih integracija, institucija EU- a, kao i poznavanje osnovnih geografskih i historijskih činjenica vezanih  uz države članice Europske unije te odnosa Bosne i Hercegovine i EU.
Cilj kviza je potaknuti mlade na istraživanje činjenica vezanih uz proces europskih integracija, kao i povezanosti BiH s Europskom unijom, odnosno na bolje razumijevanje potrebe uključivanja BiH u Europsku uniju.
Ovim projektom su obuhvaćene  tri srednje škole, dvije s područja Zavidovića i jedna srednja škola iz Žepča. Kviz će se provoditi u dvije faze. Prva faza je već održana u ove tri škole, 26. i 27. februara 2013.godine. Najuspješniji učenici iz sve tri škole će ući u finalni krug takmičenja.
Finale EU kviza bit će održano krajem marta 2013., kao dio završne manifestacije projekta “Evropska i naša posla”. Tri najuspješnija učenika iz druge faze takmičenja će osvojiti vrijedne nagrade.
Prva faza takmičenja je prošla veoma uspješno, i ALD Zavidovići se zahvaljuje školama uključenim u projekat na saradnji i pomoći pri implementaciji ove aktivnosti.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”
 

Rispondi