As a part of the project “European and Our Affairs”, Local Democracy Agency Zavidovići organized the distribution of promotional and informational material related to EU integration, in local communities Zavidovici and Zepce.
A booth with promotional materials was placed in Zavidovici on March 31st 2013, parallel with Vivicitta’ race, in the center of town, and in Zepce on April 3rd 2013, on the  square in front of ‘Dom kulture’.
This activity was a way to directly get in touch with the citizens and get them acquainted with the activities related to the European Union. A variety of publications were distributed, all in the field of EU integration, from those intended for children up to the much more serious, expert literature.
As it was envisaged that in this part of the implementation we include groups of young people, volunteers from Turkey who are in the Local Democracy Agency Zavidovići through the European Voluntary Service were also included  in the distribution of the promotional materials.
 
This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
 

PROMOCIJA EU INTEGRACIJA U ZAVIDOVIĆIMA I ŽEPČU

Kao dio projekta „Evropska i naša posla“, Ambasada lokalne demokracije Zavidovići je organizovala podjelu promotivnih i informativnih materijala vezanih za EU integracije, u lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče.
Štand sa promotivnim materijalima je bio postavljen u Zavidovićima 31.03.2013.godine, paralelno sa utrkom Vivicitta’, u centru grada, a u Žepču 03.04.2013.godine, na platou kod Doma kulture.
Ova aktivnost bila je način da se neposredno dođe u dodir sa građanima i da ih se na taj način upozna sa aktuelnostima vezanim za Evropsku uniju. Distribuirane su razne publikacije iz oblasti EU integracija, od onih predviđenih za djecu pa do mnogo ozbiljnije, stručne literature.
Kako je predviđeno da se u ovaj dio implementacije uključe i grupe mladih ljudi, u podjelu promotivnih materijala bili su uključeni i volonteri iz Turske koji su u Ambasadi lokalne demokracije Zavidovići posredstvom Evropskog volonterskog servisa.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”

Rispondi