Final conference of the project “The European and Our Affairs”, called “Youth in Action for EU” was held Thursday, the 4th March 2013th, starting at 11.00am, in the conference room of the Municipality building Zavidovici.
This conference will mark the completion of activities that have lasted a year, in the Zenica region and local communities Zavidovici and Zepce, whose goal was to increase awareness about the EU enlargement and pre-accession aid, with special emphasis on the role of local governments and civil society in reform processes. Activities of the project were to strengthen local capacity, public promotion, exchange of knowledge that included various aspects of local society, and among priority target groups are local governments, businesses, nongovernmental organizations, local media and youth. The proposed facilities and included knowledge served as a learning opportunity for stakeholders, but also as a way to dispel the myths and stereotypes related to EU integration.
Present at the conference, among which there was a lot of young people, were first addressed by Stanka Parać Damjanović, representative of the Association of Local Democracy Agencies. This was followed by a brief presentation of the project, implemented activities and the results achieved, prepared by Jasna Zvekić from LDA Zavidovici.
The guest speaker at the conference was Juliana Tesija, from the Center for Peace and Nonviolence in Osijek, Croatia. She has prepared a short presentation on the challenges and experiences of civil society regarding the Croatian accession to the European Union.
In the morning, before the final conference, at the same location, the finals of the “EU quiz” for high school students was held. To remind ourselves, the first phase of this project activity was held on 25 and 26 March 2013, in the three schools in the area of Zavidovići and Žepče.
Now the best of the first phase of the quiz, 18 of them, had the opportunity to demonstrate their knowledge and win valuable prizes: a laptop, a digital camera, and a gift package of computer equipment were prizes for the top three places.
The final event of the project “European and our work” was finished by the proclamation of the winners of the „EU quiz”, which were awarded their prizes by the Mayor of Zavidovići, Omerasevic Suad, who also greeted everyone present and congratulated the organizers of the conference.

This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA I FINALE „EU KVIZA“

Finalna konferencija projekta „Europska i naša posla“ – „The European and Our Affairs“, nazvana „Mladi u akciji za EU“ održana je u četvrtak, 04. marta 2013., sa početkom u 11.00h, u Velikoj sali u zgradi Općine Zavidovići,.
Ova konferencija označila će završetak aktivnosti koje su trajale godinu dana, u regiji Zenica i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče, a čiji je cilj bio da se poveća svijest građana o proširenju EU i predpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u reformskim procesima. Aktivnosti projekta bile su jačanje lokalnih kapaciteta, javna promocija, razmjene znanja koje su uključivale razne aspekte lokalnog društva, a među prioritetnim ciljnim grupama bile su lokalne vlasti, poslovni sektor, nevladine organizacije, lokalni mediji i mladi. Predloženi sadržaji i uključena znanja poslužili su kao prilika za učenje uključenim subjektima, ali i kao način razbijanja mitova i stereotipa vezanih za EU integraciju.
Prisutnim na konferenciji, među kojima je bilo jako mnogo mladih, prvo se obratila Stanka Parać Damjanović, predstavnica Asocijacije agencija lokalne demokratije. Nakon toga je usljedila kratka prezentacija projekta, provedenih aktivnosti i postignutih rezultata, koju je pripremila Jasna Zvekić iz ALD Zavidovići.
Gošća govornica na konferenciji je bila Julijana Tešija, iz Centra za mir i nenasilje iz Osijeka, Hrvatska. Ona je pripremila kratko izlaganje na temu izazova i iskustava civilnog društva vezanih za pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.
U jutarnjem terminu, prije finalne konferencije, na istoj lokaciji održano je finale „EU kviza“ za učenike srednjih škola. Podsjećanja radi, prva faza ove aktivnosti projekta održana je 25. i 26. marta 2013.godine, u tri škole na području Zavidovića i Žepča.
Sada su najbolji iz prve faze kviza, njih 18, imali priliku da pokažu svoje znanje i da se bore za vrijedne nagrade: laptop, digitalni fotoaparat, i poklon paket kompjuterske opreme su bile nagrade za prva tri mjesta.
Finalni događaj projekta „Evropska i naša posla“ je tako završen proglašenjem pobjednika „EU kviza“, kojima je nagrade dodijelio načelnik općine Zavidovići Suad Omerašević, koji je također pozdravio prisutne i čestitao organizatorima konferencije.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”

Rispondi