Agencija lokalne demokratije Mostar domaćin je završne aktivnosti projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, finalne konferencije pod nazivom „SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZMEĐU CIVILNOG DRUŠTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI“.  Konferencija je održana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.
Ovaj dvogodišnji projekt je realiziran uz  podršku Delegacije Evropske unije u BiH u sklopu programa Podrška tematskim NVO mrežama. Vodeći partner je Asocijacija agencija lokalne demokratije, dok su ostali partneri organizacije-članice njihove mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije – Agencija lokalne demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek i Subotica, kao i Forum građana Tuzle, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne NVO koje efikasno doprinose razvoju lokalne demokratije i implementaciji opštinskih sporazuma o saradnji.
Finalna Konferencija je bila prilika  da se  predstave realizirane aktivnosti, te daju preporuke i planovi dalje saradnje.  U uvodnom dijelu prvog dana konferencije pozdravnim govorima su se obratili :
Dženana Dedić, LDA Mostar,
Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara,
Marco Boaria,  šef odjela za razvoj projekata, ALDA
Odžani su i tematski paneli :
Uvodni panel:  Sporazumi o saradnji – od pravnog okvira do efikasne implementacije
– Sadeta Škaljić, Ministarstvo pravde BiH, Pomoćnica ministra u sektoru za civilno društvo: Saradnja vlasti sa civilnim društvom u BiH
– Murisa Marić, NVO “DON” Prijedor: Izazovi i perspektive razvoja civilnog društva
Panel sesija 1. Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji i tematsko umrežavanje u Bosni i Hercegovini Moderatori:  Murisa Marić, “Don” Prijedor ; Emina Babović Gojačić, Forum građana Tuzla
Panel sesija 2. Efikasno djelovanje i pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa OCD: Komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana Moderatori: Miljenko Turniški, LDA Osijek, Croatia; Slaviša Prorok, CPCD;
Izalganja panelista kao i aktivna diskusija učesnika dali su uvid u trenutne izazove provedbe EU standarda demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ulogu lokalne samouprave u procesu integracije u EU, kao i pregled lokalnih praksi vezanih za provedbu općinskih sporazuma o saradnji u Bosni i Hercegovini. Preporuke sa panela će biti važna osnova daljih aktivnosti na implementaciji sporazuma, te poboljšanju saradnje vlasti i civilnog sektora u BiH. 
Partnerske organizacije su na konferencije potpisale i Memorandum o saradnji, cime su se obavezale na dalje aktivnosti sa ciljem davanja podrške implementaciji opštinskih Sporazima.
Drugi dan konferencije 10. maja/svibnja održan je i Sajam nevladinih organizacija. Sajam je svečano otvorila gospodja Senada Sadović, šefica Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara.
Ovo je bila prilika za NVO-e iz BiH i regiona da se predstave i uspostave međusobne kontakte i saradnju. Posebno korisni su bili tematski  okrugli stolovi organizirani u sklopu Sajma:
Okrugli sto 1. Razvoj lokalne demokratije i učešće građana u donošenju odluka Moderatorica:  Šefika Muratagić, Ključ budućnosti Ključ
Okrugli sto 2. Jednakost spolova Moderatorica: Mirjana Penava, Forma F Mostar
Okrugli sto 3. Jačanje mladih Moderator: Jasmin Jašarević, PRONI Brčko
Moderatori tematskih okruglih stolova pružili su priliku učesnicima da razgovaraju o temama kojima se bave i na taj način daju svoj maksimalni doprinos diskusiji i datim preporukama.
Na konferenciju su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, tematske NVO mreže, eksperti i istraživači, predstavnici lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i lokalni mediji.

Rispondi