Local democracy agency Zavidovici started the implementation of the project „Strenghtening the role of women in public and political life“, in cooperation with the Council of Europe and USAID in June 2013.

As a part of the project there will be three workshops on this topic – in Kovaci, Zavidovici (centre) and Žepče. Besides the workshops, by the end of June there will be also street campaigns, where promotional materials and symbolic gifts will be distributed for women.

The goal of the project is to strenghten awareness of women about their role in the society, and to encourage them to think about how they can, through engaging in public and political life, influence the improvement of the situation in their community. Also, women who take part in the workshops and street campaigns will fill an anonymous questionnaires, which will be used for an comprehensive analysis of the status of women in BiH, conducted by the Council of Europe.

The first activity of the project, in Kovači on June 6th 2013, was succesfully implemented with over 40 participans, who showed a great interest for the topic and took an active part in the workshop.

The workshop in Zavidovići will be held in the premises of Sigurno mjesto Association on June 11th 2013, at 13.00h. In Žepče, activities are planned for June 17th 2013 at 10.30h, at the Municipality council hall, and the promotional materials and gifts for women will be distributed in Kovaci, Zavidovici and Zepce during June 2013.

PROJEKT „JAČANJE ULOGE ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU“ U ZAVIDOVIĆIMA

Ambasada lokalne demokracije Zavidovići je u junu 2013.godine počela sa implementacijom projekta „Jačanje uloge žena u javnom i političkom životu“, u saradnji sa Vijećem Evrope i USAID.

U sklopu realizacije projekta planirane su tri radionice na ovu temu – u Kovačima, Zavidovićima (centar) i Žepču. Pored radionica, do kraja juna bit će održane i ulične kampanje uz podjelu promotivnih materijala i simboličnih poklona.

Cilj projekta je da se ojača svijest žena o njihovoj ulozi u društvu, i da ih se potakne na razmišljanje o tome na koji način one, svojim angažmanom u javnom i političkom životu, mogu doprinjeti popravljanju situacije u zajednici. Osim toga, žene koje budu obuhvaćene radionicama i uličnim kampanjama učestvovati će u anonimnoj anketi koja će poslužiti za sveobuhvatnu analizu socijalnog stanja žena u cijeloj BiH, koju provodi Vijeće Evrope. 

Prva aktivnost projekta, u Domu kulture u Kovačima 06.06.2013., je veoma uspješno realizovana sa više od 40 učesnica, koje su pokazale veliki interes za temu i aktivno učestvovale u zanimljivoj radionici.

Radionica u Zavidovićima bit će održana u prostorijama udruženja Sigurno mjesto (Stari vrtić), 11.06.2013. (utorak) u 13.00h. U Žepču su aktivnosti planirane za 17.06.2013., u 10.30h, u Sali Općinskog vijeća Žepče, dok će podjela promotivnih materijala i simboličnih poklona za žene bit će organizovana u Kovačima, Zavidovićima i Žepču u toku juna 2013.

Rispondi