ALDA – Association of Local Democracy  has launched the project DECIDE – DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe. The project will run until May 2015, it will be co-ordinated by ALDA, and it will be launched by an international event in Reggio Emilia, Italy in November 2013.
Local democracy agency Zavidovici is one of three partners from Bosnia and Herzegovina in this project, which also includes the Municipality of Zavidovici and Local democracy agency Prijedor.
The project, within the Europe for Citizen Programme, will foster the creation of a network of towns committed to increase the quality of democracy and citizen participation in the enlarged Europe. The network will be key to generate a democratic compact, a set of measures which will be tested and further disseminated in Europe.
The partnership is composed of 24 partners from 14 countries: 4 countries of the “old” EU15, 6 countries accessing the EU between 2004 and 2007 and 4 IPA countries. This will allow an enriching exchange among partners with different track record in the EU and will contribute to develop a sense of belonging to a common “house”.

ALDA POKRENULA PROJEKT DECIDE

ALDA – Asocijacija agencija lokalne demokratije je pokrenula projekt DECIDE (Demokratski kompakt: Unaprjeđivanje demokratije u Evropi). Projekt će trajati do maja 2015., bit će koordiniran od strane ALDA-e, a početi će međunarodnom konferencijom u Reggio Emilia, Italija, u Novembru 2013.
Ambasada lokalne demokratije Zavidovići je jedna od tri partnera iz Bosne i Hercegovine u ovom projektu, koji također uključuje Općinu Zavidovići i Agenciju lokalne demokratije Prijedor.
Projekt, koji je dio programa Evropa za građane, će potaknuti stvaranje mreže gradova posvećenih tome da poboljšaju kvalitet demokratije i učešća građana u proširenoj Evropi. Ova mreža će biti ključna u formiranju demokratskog kompakta, seta mjera koje će biti testirane i dalje proširene u Evropi.
Partnerstvo u projektu dijele 24 partnera iz 14 zemalja: 4 zemlje iz „starih“ EU15, 6 zemalja koje su pristupile EU između 2004. i 2007., te 4 zemlje koje su dio IPA programa. Ovo će obezbijediti razmjenu iskustava među partnerima koji imaju različitu istoriju u EU, te doprinjeti osjećaju pripadanja zajednici.

Rispondi