LDA Zavidovici is a partner in the project „Transition Youth: several suggestions for a new active citizenship“, which is funded by the EU as a part of the European Comission’s platform Youth in Action.
As a part of this project, four young people and one team leader from Zavidovici will participate in a youth exchange that will take place in Torino, Italy, in the period form October 26th to November 5th 2013. The host organisation will be Cooperativa Isola from Italy, and, besides Italy and BiH, participants will come from Croatia, Serbia, Portugal, and Poland.
Two representatives of the LDA Zavidovici have visited Torino during September in order to agree on important issues and prepare everything that is needed for the exchange to be succesful, together with other partners.
The topic of the exchange will be the the evoking of a modern transitional lifestyle, in the form of a Transition Place.
A Transition Place is where there’s a community-led process that helps that town/village/city/neighbourhood become stronger and happier. It’s happening in well over a thousand highly diverse communities across the world – from towns in Australia to neighbourhoods in Portugal, from cities in Brazil to rural communities in
Slovenia, from urban locations in Britain to islands off the coast of Canada. These communities have started up projects in areas of food, transport, energy, education, housing, waste, arts etc., as small-scale local responses to the global challenges of climate change, economic hardship and shrinking supplies of cheap energy. Together, these small-scale responses make up something much bigger, and help show the way forward for governments, business and the rest of us.

MLADI IZ ZAVIDOVIĆA PUTUJU NA RAZMJENU MLADIH U ITALIJI

ALD Zavidovići je partner u projektu „Transition Youth: several suggestions for a new active citizenship“, koji finasira EU u sklopu programa Evropske komisije „Mladi u akciji“.
U sklopu ovoga projekta, četvero mladih i jedan vođa grupe iz Zavidovića uzet će učešće u razmjeni mladih koja će biti održana u Torinu, Italija, u periodu od 26. oktobra do 5. novembra 2013. godine. Organizacija domaćin ove razmjene je Cooperativa Isola iz Italije a učesnici će, osim iz Italije i BiH, biti iz Hrvatske, Srbije, Portugala i Poljske.
Dvoje predstavnika ALD Zavidovići su već posjetili Torino tokom septembra kako bi se dogovorili o važnim temama i pripremili sve što je potrebno da razmjena bude uspješna, zajedno sa drugim partnerima.
Tema razmjene bit će rađanje novog tranzicijskog stila života, u formi tzv. „Mjesta tranzicije – Transition place“. Transition Place je mjesto u kome se dešavaju procesi pokrenuti od strane zajednice, koji pomažu da grad/selo/kvart postanu jači i sretniji. Ovo se dešava u preko hiljadu jako različitih zajednica širom svijeta – od gradića u Australiji do gradskih četvrti u Portugalu, od gradova u Brazilu do ruralnih zajednica u Sloveniji, i od urbanih lokaliteta u Britaniji do otočića uz obalu Kanade. Ove zajednice su započele projekte u oblasti hrane, transporta, energije, edukacije, stambenog zbrinjavanja, otpada, umjetnosti itd., kao lokalne odgovore globalnim izazovima klimatskih promjena, ekonomskih poteškoća, i sve manjih zaliha jeftine energije. Zajedno, ovi mali projekti stvaraju nešto mnogo veće, i pokazuju put prema naprijed vladama, poslovnim subjektima, i svima nama.

Rispondi