LDA Zavidovici was a partner in the project „Transition Youth: several suggestions for a new active citizenship“, which is funded by the EU as a part of the European Comission’s platform Youth in Action.
As a part of this project, four young people and one team leader from Zavidovici participated in a youth exchange that took place in Torino, Italy, in the period form October 26th to November 5th 2013. The host organisation was be Cooperativa Isola from Italy, and, besides Italy and BiH, participants came from Croatia, Serbia, Portugal, and Poland.
Two representatives of the LDA Zavidovici have visited Torino during September in order to agree on important issues and prepare everything that is needed for the exchange to be succesful, together with other partners.
The topic of the exchange was the the evoking of a modern transitional lifestyle, in the form of a Transition Place, refering to many aspects of this topic – permaculture, sustainable development, upcycling, energy traps etc.
A Transition Place is where there’s a community-led process that helps that town/village/city/neighbourhood become stronger and happier. It’s happening in well over a thousand highly diverse communities across the world – from towns in Australia to neighbourhoods in Portugal, from cities in Brazil to rural communities in Slovenia, from urban locations in Britain to islands off the coast of Canada. These communities have started up projects in areas of food, transport, energy, education, housing, waste, arts etc., as small-scale local responses to the global challenges of climate change, economic hardship and shrinking supplies of cheap energy. Together, these small-scale responses make up something much bigger, and help show the way forward for governments, business and the rest of us.
The participants of the exchange were happy to be introduced to new ideas of sustainability, and LDA Zavidovici hopes for new opportunities for this kind of cooperation.

MLADI IZ ZAVIDOVIĆA UČILI O ODRŽIVOSTI

ALD Zavidovići je bila partner u projektu „Transition Youth: several suggestions for a new active citizenship“, koji je finasirala EU u sklopu programa Evropske komisije „Mladi u akciji“.
U sklopu ovoga projekta, četvero mladih i jedan vođa grupe iz Zavidovića učestvovali su u razmjeni mladih koja je održana u Torinu, Italija, u periodu od 26. oktobra do 5. novembra 2013. godine. Organizacija domaćin ove razmjene bila je Cooperativa Isola iz Italije a učesnici su, osim iz Italije i BiH, bili iz Hrvatske, Srbije i Poljske.
Dvoje predstavnika ALD Zavidovići su već posjetili Torino tokom septembra kako bi se dogovorili o važnim temama i pripremili sve što je potrebno da razmjena bude uspješna, zajedno sa drugim partnerima.
Tema razmjene bila će rađanje novog tranzicijskog stila života, u formi tzv. „Mjesta tranzicije – Transition place“, te su dotaknuti mnogi aspekti ovoga, kao što su permakultura, održivi razvoj, ponovno korištenje otpadnih sirovina, energetske zamke itd.
Transition Place je mjesto u kome se dešavaju procesi pokrenuti od strane zajednice, koji pomažu da grad/selo/kvart postanu jači i sretniji. Ovo se dešava u preko hiljadu jako različitih zajednica širom svijeta – od gradića u Australiji do gradskih četvrti u Portugalu, od gradova u Brazilu do ruralnih zajednica u Sloveniji, i od urbanih lokaliteta u Britaniji do otočića uz obalu Kanade. Ove zajednice su započele projekte u oblasti hrane, transporta, energije, edukacije, stambenog zbrinjavanja, otpada, umjetnosti itd., kao lokalne odgovore globalnim izazovima klimatskih promjena, ekonomskih poteškoća, i sve manjih zaliha jeftine energije. Zajedno, ovi mali projekti stvaraju nešto mnogo veće, i pokazuju put prema naprijed vladama, poslovnim subjektima, i svima nama.
Učesnici razmjene su zadovoljni što su upoznati sa novim idejama održivosti, a LDA Zavidovići se nada novim prilikama za saradnju u ovom smislu.
 

Rispondi