Association ” Sigurno Mjesto ” Zavidovici, within the project “A safe place for victims of domestc violence”, produced and distributed a brochure on the topic “The perception of the presence of domestic violence in high school students population in Municipality Zavidovici”. The brochure is in fact the result of research that members of the Association conducted in secondary schools in the area of Zavidovici.
The aim of this study was to verify the predicive value of demographic, educational, and social characteristics of the families from which the students come in the interpretation of the incidence of domestic violence by the students of secondary schools in the municipality of Zavidovici.
The complete booklet included, in addition to just the results of the research conducted , many areas related to the identification, prevention and fight against violence, and some general information. Debate organized by the Association on the occasion of the International Day of fighting the violence against women was a chance to present this publication to the public, as well as all the activities related to it.
The brochure is printed with the financial support of LDA Zavidovići and distributed in schools and among other interested entities, while, in electronic form, you can download it HERE.

UG „SIGURNO MJESTO“ OBJAVILO BROŠURU NA TEMU PERCEPCIJE NASILJA U PORODICI KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Udruženje „Sigurno mjesto“ Zavidovići u okviru projekta „Sigurno mjesto za žrtve nasilja u porodici“ pristupilo je izradi i distribuciji brošure na temu „Percepcija prisustva nasilja u porodici učenika srednjih škola Općine Zavidovići“. Brošura je, ustvari, rezultat istraživanja koje su članice ovog udruženja provele u srednjim školama sa područja Zavidovića.
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti preditiktivnu vrijednost demografskih, obrazovnih i društvenih karakteristika porodica iz kojim učenici dolaze u tumačenju pojavnosti nasilja u porodici od strane učenika srednjih škola na području Općine Zavidovići.
Kompletna brošura obuhvatila je, pored samih rezultata navedenog istraživanja, mnogo oblasti vezanih za prepoznavanje, prevenciju i borbu protiv nasilja, te neke generalne informacije. Debata koju je „Sigurno mjesto“ organizovalo povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama bila je prilika da se ova publikacija i cjelokupna za nju vezana aktivnost predstavi javnosti.
Brošura je štampana uz finansijsku podršku ALD Zavidovići, te distribuirana u školama i među ostalim zainteresovanim subjektima, a u elektronskoj formi je možete preuzeti OVDJE.

Rispondi