On May 5th 2014, the Municipality Zavidovici was visited by a delegation from Italy, consisting of Andrea Perteghella, PhD student in “Appropriate methodologies and techniques in international development cooperation” at DICATAM – University of Brescia, Gianni Gilioli from University of Brescia, and Agostino Zanotti, the director of ADL a Zavidovici.
The purpose of the visit was the presentation of the work by Andrea Perteghella, who made a study about the conditions in waste management system in Zavidovici, and possible scenarios of handling the situation in the future. This was presented to the representatives of the Municipality, and Public company Radnik. The ideas should in the future serve as a base for projects regarding this issue.

PREDSTAVNICI IZ ITALIJE PROMOVISALI NOVE PLANOVE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U ZAVIDOVIĆIMA

Delegacija iz Italije, u kojoj su bili Andrea Perteghella, student na doktorskim studijima za temu „Prikladne metodologije i tehnike  saradnje u internacionalnom razvoju“ na DICATAM Univerziteta u Brescia,  Gianni Gilioli sa Univerziteta u Brescia, i Agostino Zanotti, direktor ALD-a Zavidovići, posjetila je Općinu Zavidovići 05.maja 2014.
Svrha posjete je bila prezentacija rada koji je napravio Andrea Perteghella, o uslovima vezano za upravljanje otpadom u Zavidovićima, i mogućim scenarijima upravljanja ovom situacijom u budućnosti. Ovo je prezentovano predstavnicima Općine i J.P. Radnik Zavidovići. Prezentovane ideje bi u budućnosti trebale poslužiti kao baza za projekte vezane za ovaj problem.

Rispondi